Oklejanie szyb słubice

Oklejanki na szybach

Jednym z cudownych sposobów na reklamę jest oklejanie szyb. Jako, że szyby są „oknem na świat” poprzez oklejenie samej reklamy też stają się jej oknem. Zwierzchnim punktem na którym ogniskuje się obserwator jest akurat okno. Nie może ono być oklejone w pełni, konieczny jest w nim pryzmat światła, tak by naklejona reklama (w zależności od formy, rodzaju obklejenia) była dostrzegalna oraz skupiała zainteresowanie oglądającego, żeby nie mógł on oderwać od niej oczu. Reklama powinna być niczym lustro a także matryca społeczeństwa. Oklejanie szyb we wspaniały sposób wpływa na kreowanie świata reklamy, do którego odbiorca ma wejść i okno staje się wtedy niczym drzwi, które percepcja widza oczywiście otwiera. Widziany obraz wręcza informacje zasadnicze dla reklamodawcy, a poprzez bodźce naoczne kluczowe dla odbiorcy. Zawodowcy na bieżąco badają wpływ reklamy na użytkowników a przy tym przez cały czas znajdują coraz to nowsze sposoby dotarcia do ich umysłów w taki sposób, by nakłonić ich do długofalowego kupna wskazanych artykułów czy też usług. Próbują dojść do nich nie tylko poprzez reklamę ale też poprzez ankiety, niemniej jednak te drugie są tylko i wyłącznie podsumowaniem, sposobem wyznaczenia, które w momencie podejmowania decyzji nie ma tak bliskiego powiązania z myślami, skojarzeniami jakie oddaje obraz zbudowany w szczególności poprzez oklejanie szyb reklamą. W zależności od rodzaju artysty – twórcy reklamy, każda z nich ma różnorodny wpływ oddziaływania. Im większa paleta odcieni, autentyczny sposób przekazu, komunikacji tym większe prawdopodobieństwo dojścia do nabywcy, a tym samym dodatkowo do zachęcenia oraz dostania nowych, być może nie tylko z określonej grupy nabywców.